Berättelser

Jag har länge drömt om att på något sätt samla de berättelser som jag aktivt använder mig av i mitt arbete. Nu har jag påbörjat en kortlek där titeln visas på framsidan och mina stödord + vilken bok jag använt som källa på baksidan. På så sätt kan jag snabbt välja en ny berättelse inför mötet med en grupp. Jag träffar oftast barn i åldern 3 – 10 år så de flesta av berättelserna passar barn någonstans i det åldersspannet, men några lämpar sig bäst för vuxna.